Huhtikuun uutiskirje

Työkykyjohtaminen

Psykososiaaliset kuormitustekijät

Huomiothan tämän lakimuutoksen työsuojeluorganisaationne kokouksissa ja toimintaohjelmissa:

1.6.2023 on tulossa muutoksia työturvallisuuslakiin

Tavoitteena on tuoda mm. ikääntymisen aiheuttamien muutosten huomioiminen osaksi työn vaarojen arviointia ja selvittämistä. Nykytyöelämän vaatimuksiin pyritään myös vastaamaan sisällyttämällä työn sisältöön ja järjestämiseen sekä työyhteisön toimivuuteen liittyvät kuormitustekijät työn vaarojen arviointiin. Työn psykososiaalisten kuormitustekijöiden nostaminen työturvallisuuslakiin on yksi keino vastata kasvaneisiin mielen hyvinvoinnin haasteisiin.

https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/hallitus-esittaa-tasmennyksia-tyoturvallisuuslakiin-55-vuotta-tayttaneiden-tyossa-jatkamisen-edistamiseksi

Osasairauspäiväraha Kela

Osasairauspäivärahaa varten voi jatkossa riittää myös lääkärintodistus A

Osasairauspäivärahan hakeminen helpottuu 1.4.2023 alkaen. Jatkossa hakemuksen liitteeksi riittää usein työterveyslääkärin tai muuten työolot tuntevan lääkärin kirjoittama A-todistus, jonka perusteella voi saada osasairauspäivärahaa yleensä enintään 60 päivää. Sen jälkeen tarvitaan laajempi B-lausunto. Aiemmin liitteeksi on käynyt vain B-lausunto.

Huhtikuun alusta alkaen osasairauspäivärahan hakemukseen käy liitteeksi A-todistus silloin, kun kyse on lyhytaikaisesta työkyvyttömyydestä eikä osa-aikatyö vaaranna työntekijän tai yrittäjän terveyttä ja toipumista.

Yhä useampi voi saada osasairauspäivärahaa
Vuoden 2023 alussa tuli voimaan lakimuutos, jonka myötä osasairauspäivärahan saamisen edellytykset muuttuivat ja enimmäisaika piteni 150 arkipäivään. Lakimuutoksen myötä myös omavastuuaika voi kulua siten, että osa-aikatyö on mahdollista aloittaa jo omavastuuajalla.

Myös osasairauspäivärahan edellytyksenä oleva kokoaikatyön määritelmä muuttui. Nyt kokoaikatyöllä tarkoitetaan yleensä ansiotyötä, jossa säännöllinen työaika on vähintään 30 tuntia viikossa. Osasairauspäivärahaa voivat nyt siis saada myös työntekijät, joiden työaika ei vastaa alan työehtosopimusten mukaista tai työaikalaissa tarkoitettua kokoaikaisen työntekijän säännöllistä työaikaa. 

Työkokeiluun mahdollisuus myös Kelan kautta (aiemmin ainoastaan eläkeyhtiön kautta)

Työnantaja, mietittekö työntekijän kanssa työkokeilua kuntoutusrahalla? - Elämässä.fi (elamassa.fi)

Lähteet: Varma, Kela