Asiakaskokemukset

NIT Naval Oy

Kasvu synnytti tarpeen HR-resurssiin

NIT Naval Oy päätyi muutaman osa-aikaisen henkilöstöasioiden hoitajan jälkeen hakemaan pitkäaikaisempaa HR-kumppania. NIT:in perusliiketoimintaan kuuluu ulkopuolisten palveluiden hankinta sekä partnereiden hyödyntäminen, joten valinta oli luonteva ulkoistaa myös HR-asiat alan asiantuntijalle.

Yhteistyön ensimmäinen kontakti syntyi Työeläkeyhtiön Varman tilaisuudessa, jossa silloinen NIT:in toimitusjohtaja Jari Suominen vaikuttui Ninan tietotaidosta HR-asioissa. Palvelutarjonnan ja kokemuksen lisäksi Suomisen mukaan myös persoonat tuntuivat sopivan hyvin yhteen:

”Ninan kanssa on helppoa ja ammattitaitoista asioida. Hän ajattelee asioita yrittäjän kannalta, mutta samalla vie työntekijöiden työsuhde asioita luontevasti eteenpäin”, Suominen kuvailee.

HR Partnerin toimeksiantoon kuului koko kaikki työsopimukseen sekä palkkaamiseen liittyvät asiat. Myös TYKY sekä TYHY. Lisäksi HR-Partner auttoi ulkomaisten kohteiden työsopimusten kanssa sekä henkilöstön asioiden hoitamisessa, kun työntekijät olivat pitkään ulkomailla muuttuvien olosuhteiden vallitessa.

 ”Kaikki tuli hoidettua aina kiitettävästi sekä nopeasti ammattitaidolla”.

HR-vuokrajohtaja on joustava valinta PK- yrityksille. Kun yhtiön työmäärät vaihtelevat paljon, tuo HR-vuokrajohtaja joustavuutta yhteistyölle, kuten NIT:ille. On kausia, jolloin tarve on kokoaikaista, mutta rauhallisempina jaksoina on helppo sopeuttaa tarvetta HR-resurssin osalta tarpeen mukaan. 

”Voin lämpimästi suositella Ninaa HR-vuokrajohtajana kaikille yrityksille. Erityisesti yrityksille, joiden työntekijämäärät vaihtelevat noin 30–100 hengen välillä kausittain, jolloin HR-toiminto ei välttämättä ole isossa kuvassa täysipäiväinen. On kuitenkin todettava, että Ninan työteho ja ammattitaito on ainutlaatuista. Hänen vuosien tuoma kokemus näkyy vahvana osaamisena työssä. Työ tehdään suurella sydämellä ja muutaman päivän läsnäolo viikossa vastaa lähes koko viikon työpanosta. 

Kun HR-asiat tehdään oikein heti alusta asti, niin on kuin laittaisi rahaa pankkiin.”, Suominen kuvaa.