Esihenkilövalmennukset

Esihenkilövalmennukset: Työkykyjohtaminen

 • Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen ja varhaisen tuen mallin mukaiset puheeksi ottamisen -tilanteet
 • Sairaspoissaolokustannuksien läpikäynti ja näiden kustannusvaikutukset yritykselle
 • Työkykyä uhkaavien ongelmien tunnistaminen
 • Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen, seurantamittarit
 • Erilaisten kuntoutusväylien ymmärtäminen
 • Varhaisen välittämisen prosessin mukaiset toimintasuunnitelmat työkykyä uhkaaviin ongelmiin

Esihenkilövalmennukset: Työsuhdeasiat ja työsopimuslakia räätälöidysti yrityksen toiveen mukaan, alla esimerkki:

Haastavat tilanteet työyhteisössä

 • Epäasiallinen käytös: puuttuminen – miten toimin esihenkilönä tilanteissa
  • häirintä, kiusaaminen, työyhteisön ”myrkyttäminen”, alisuorituminen
  • päihdeongelmat, ns. turhat poissaolot
  • varoitukset – miten ja milloin
  • irtisanomistilanteet
  • työsuhteen päättäminen

Esihenkilöt avain asemassa työtyytyväisyyden ylläpidossa

 • Tasa-arvoinen ja yhdenmukainen kohtelu
 • Palautteenanto
 • Keskustelut, kuunteleminen
 • Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen
 • Esihenkilön direktio-oikeus

Esihenkilöiden valmennus lomautus- ja irtisanomistilanteissa

 • Lomautuksiin liittyvät asiakokonaisuudet esihenkilön näkökulmasta
 • Muutosneuvottelut (ent. yt-neuvottelut) miten toimin käytännössä esihenkilönä muutosneuvotteluiden aikana
 • Valmennus hankaliin irtisanomistilanteisiin sekä käytännön ohjeistukset tämän tueksi