Helmikuun uutiskirje

Huomioitavaa työsopimuksia tehdessä, työsopimuksessa tulee olla tieto eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöstä. Muistathan lisätä tämän tiedon uusiin työsopimuksiin tai selvitykseen työsuhteiden keskeisistä ehdoista.

Työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 4 §:ssä velvoitetaan työnantaja antamaan työntekijälle selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista. Sen mukaan työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, mikäli ehdot eivät käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta.

Muutosten myötä aiemmin työntekijän eläkelakiin sekä työtapaturma ja -ammattitautilakiin sisältyneet tiedonantovelvoitteet eläkelaitoksen ja vakuutusyhtiön ilmoittamisesta siirtyivät osaksi selvitystä työnteon keskeisistä ehdoista.

Myös muuta huomioitavaa työsopimukseen:

Pakollisen koulutuksen maksuttomuus ja työajaksi lukeminen (TSL 2:19).

Jos työnantajalla on lakiin tai työehtosopimukseen perustuva velvollisuus tarjota työntekijälle koulutusta, jotta tämä voi tehdä työtä, jota varten hänet on palkattu, koulutuksen on oltava maksutonta työntekijälle. Lisäksi koulutus on luettava työajaksi ja mahdollisuuksien mukaan sen on tapahduttava säännönmukaisten työvuorojen aikana.

Myös muustakin kannattaa mahdollisesti sopia, ainakin toimihenkilösopimuksissa. Lisätietoja saat allekirjoittaneelta.

EK: Päivän sairauspoissaolosta aiheutuu työnantajalle keskimäärin 370 euron kustannus

Varhainen tuki, yhteiset poissaoloihin liittyvät pelisäännöt sekä tiivis yhteistyö työterveyshuollon kanssa auttavat yrityksiä vähentämään sairaspoissaoloon liittyviä kustannuksia huomattavasti.

Käy kurkkaamassa sivujani: https://www.hrpartner.fi/tyokykyjohtaminen ja voidaan yhdessä miettiä, miten työkykyjohtamisen keinoin saadaan yrityksenne poissaolokustannukset pienenemään.

Päivän sairauspoissaolosta aiheutuu työnantajalle keskimäärin 370 euron kustannus - Elinkeinoelämän keskusliitto

Lähteet: Työsopimuslaki, Yrittäjät, EK

Mikäli haluat nähdä myös tammikuun uutiskirjeen, niin löydät sen täältä: https://www.hrpartner.fi/ajankohtaista/ 

Ystävällisesti: Nina