Työkykyjohtaminen

Tavoitteena on sairauspoissaolojen, eläkeriskien tunnistaminen ja työterveyshuollon yhteistyön toimivuuden parantaminen sekä näistä johtuvien kustannuksien vähentäminen valmentamalla esimiehet sekä rakentamalla varhaisen tuen/välittämisen toimintamalli yritykseen.

Esimiesvalmennukset työkykyjohtaminen / esimies työkykyjohtajana

 • Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen ja varhaisen tuen mallin mukaiset puheeksi ottamisen -tilanteet
 • Sairaspoissaolokustannuksien läpikäynti ja näiden kustannusvaikutukset yritykselle
 • Työkykyä uhkaavien ongelmien tunnistaminen
 • Yhteisten pelisääntöjen noudattaminen, seurantamittarit
 • Erilaisten kuntoutusväylien ymmärtäminen
 • Varhaisen välittämisen prosessin mukaiset toimintasuunnitelmat työkykyä uhkaaviin ongelmiin
 • Epäasiallinen käytös: puuttuminen – miten toimin esimiehenä
 • Viestintä

Toimintamalli

 • Työkykyjohtamisen varhaisen tuen/välittämisen mallin mukaiset dokumentaatiot toimintamallin rakentamiseen:
  • toimintasuunnitelma
  • lomakkeet keskusteluihin
  • esimiesvalmennukset
 • Päihdeohjelman luominen
 • Häirinnän ja kiusaamisen ennaltaehkäisy sekä tähän liittyvä yrityskohtainen ohjeistus