Yhteistoiminta ja muutosneuvottelut

Tavoitteena palvella asiakasyritystä johtoa ja henkilöstöä arvostaen sekä kuunnellen yhteistoiminnan eri osa-alueissa. 

Yhteistoiminnassa käsiteltävät periaatteet yleisistä suunnitelmista ja tavoitteista

 • Mahdollisuus valita räätälöidysti seuraavista kokonaisuuksista kaikki tai valikoiden yrityksen koon mukaan
 • Työhönotossa noudatettavat periaatteet ja käytännöt
 • Henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet
 • Työyhteisön kehittämissuunnitelma
 • Osaamisen kehittämisen toimintamalliin liittyvät muutokset
 • Vuokratyövoiman käytön periaatteet, ilmoitukset ja jatkettu neuvottelumenettely
 • Yrityksen sisäinen tiedottaminen
 • Tasa-arvosuunnitelma, yhdenvertaisuussuunnitelma
 • Päihdeohjelma
 • Työkyvyn varhaisen tuen/välittämisen toimintamalli
 • Tekninen valvonta
 • Sähköpostin ja tietoverkon käyttö
 • Tietosuojaselosteet
 • Työsuojelun toimintaohjelma
 • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Muutosneuvottelut (ent. yhteistoimintaneuvottelut)

 • Yritystoiminnan muutoksista aiheutuvat henkilöstövaikutukset ja töiden järjestelyt
 • Paikalliset sopimukset
 • Muutosneuvottelut työvoiman käyttöä vähennettäessä
  • muutosneuvottelutilanteisiin liittyvät kirjalliset dokumentit, viranomaisilmoitukset, lomakkeet
  • työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma
  • muutosturva ja koulutusvelvollisuus
  • takaisinottovelvollisuus

Esihenkilöiden valmennus lomautus- ja irtisanomistilanteissa

 • Valmennus lomautus- ja irtisanomistilanteisiin sekä käytännön ohjeistukset tämän tueksi